Werkwijze

Steek je licht op

Ik kan als klankbord, begeleider, vertrouwenspersoon fungeren voor mensen die hun persoonlijk functioneren willen verbeteren, vergroten en versterken.
In mijn manier van werken gebruik ik geen standaardmethode. Ieder mens is uniek en ook elk levensproces is weer anders. Samen met de cliënt ontstaat gaande weg een duidelijk beeld van de vragen en problematiek en welke betekenis deze hebben in zijn/haar ontwikkelingsproces. Een heldere kijk hierop geeft de mogelijkheden aan om die stappen te kunnen zetten die tot verandering leiden.
Naast methodische vaardigheden en ervaring als therapeut/coach en mens maak ik gebruik van mijn intuïtieve invoelingsvermogen, wat het mogelijk maakt om snel tot de kern door te dringen.
Binnen het eerste kennismakingsgesprek wordt bekeken of mijn manier van werken aansluit op wat de hulpvrager zoekt en of het klikt. De coaching kan ondersteund worden met Bach Bloesem Remedies en/of Vortexhealing.

 

De duur van de kontakten staat niet vast. Dit is afhankelijk van de vraag en de wensen. Mijn ervaring is dat vaak binnen een tijdsbestek van 3-8 consulten de coaching kan worden afgerond.
Daarnaast behoren een enkel consult en een langduriger proces tot de mogelijkheden.