Consulten

Bach Bloesem Consulten

Hoewel het bij de Bach Bloesem Remedies in principe om zelfhulp gaat, kan het prettig zijn dat een neutraal iemand helpt bij het uitzoeken van de remedies. Bij complexe problemen en gevoelens is het zeker van belang dat iemand die deskundig is helpt zicht te krijgen op de problemen en daarvoor de juiste Bach remedies te selecteren.
De Bach consulent is deskundig door de kennis van de remedies en de subtiele verschillen die er zijn tussen de remedies en heeft het vermogen om remedies te vertalen naar de problematiek van de cliënt.
Een Bach Bloesem consult is geen therapie, maar bedoeld om gevoelens te verduidelijken en remedies uit te zoeken. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de Bach consulent de cliënt helpt om zelf te leren omgaan met de remedies.

Het Bach opleidingscentrum leidt consulenten op die vanuit eenvoud, het zelfhulpprincipe en de visie van Dr. Bach werken en cliënten helpen zichzelf te ondersteunen met Bach Remedies. Deze consulenten zijn gecertificeerd en zijn opgenomen in het wereldweide netwerk van “Practitioners”. Zie ook www.bachcentre.com en www.tsproducts.nl

Tijdens het eerste consult dat ongeveer 1 uur duurt, krijgt u informatie over de achtergrond en werking van de Bach Bloesem Remedies. Als u vragen hierover heeft worden deze besproken. Daarna kunt u vertellen over uw klachten, problemen en achtergrond. Alle persoonlijke informatie die u geeft wordt vertrouwelijk behandeld. Om tot een wezenlijke keuze van de Remedies te komen is een gesprek essentieel. Op grond van uw aard, persoonlijkheid en gemoedsstemmingen wordt een persoonlijk mengflesje met één of meerdere Bach Remedies gemaakt.

In een vervolgconsult, na 3 à 4 weken, worden uw bevindingen en veranderingen besproken en op grond daarvan eventuele nieuwe Bach Remedies samengesteld.
Daarna kunnen er consulten plaatsvinden, afhankelijk van uw wensen en behoeften.

Wat kunt u verwachten

Hoewel het gebruik van de Bach Remedies ook direct effect kan geven, (dit vindt zie je vaak bij jonge kinderen en bij dieren) vinden de veranderingen meestal geleidelijk plaats). Bewustwording speelt daarin een belangrijke rol. Het is een proces van je letterlijk “ontwikkelen”, doordat je door het gebruik van de remedies steeds nieuwe lagen van jezelf tegenkomt en afpelt. Iedereen reageert op zijn/haar eigen manier op de Bach Bloesem Remedies, afhankelijk van de persoonlijkheid, de ernst en duur van de problemen.