Coachen met Bach Remedies

Een drie daagse workshop in therapeutische vaardigheden.

Als je Bach Practitioner wilt zijn, met mensen wilt werken vraagt dat een combinatie van zelfkennis, vakkennis en therapeutische vaardigheden. Deze workshop geeft vorm aan elementen die te maken hebben met onszelf als instrument in relatie tot de cliënt.

Welke therapie je ook geeft, de mate waarin de cliënt zich gezien, gehoord en begrepen voelt, mag zijn wie hij/zij is, bepaalt voor een groot deel de kans van slagen van de therapie en of het zelfhelende vermogen van de cliënt gestimuleerd wordt.
Wij maken de cliënt niet beter. Door onze manier van zijn en de therapie die we gebruiken zetten we een stroom op gang die de cliënt in staat stelt zichzelf te helen. Wij zijn het instrument, het medium en aandacht voor onszelf, hoe we met onszelf omgaan en ons bewustzijn van onszelf, bepaalt de kwaliteit van hulp die we geven.

Bij dag 1 gaat het om jezelf en persoonlijke bewustwording en ontwikkeling, als basis voor het omgaan met anderen. Het thema is jezelf waarnemen.

Bij dag 2 gaat hert om ” ik en de ander “, om het persoonlijk bewustzijn van jezelf en de afstemming op een ander mens. Het thema is om in contact met jezelf bij de ander te kunnen zijn.

Bij dag 3 gaat het om jezelf en de ander in een meer professionele rol als Practitioner. Het thema is om je kwaliteiten en vaardigheden bewust in te kunnen zetten in het werken met cliënten.

De workshop geeft een aanzet voor zelfontwikkeling en kan mogelijk aangevuld worden met extra dagen.

Voor wie:            Iedereen vanaf niveau 1 kan deelnemen.
Data:                   nader overeen te komen.
Groepsgrootte minimaal 6 maximaal 9 deelnemers.
Kosten:               € 270,- incl. Koffie/thee en materiaal

Voor opgave info@my-vision.net